Skip to content

Copilarie cu joc si joaca dupa 8 saptamani

2009 September 2
by Anamaria

tineretinactiunedsComunicat de presă

Copilarie cu joc şi joacă

            Bucureşti – 3 Septembrie 2009

 Asociaţia Deschide-ţi Sufletul anunţă încheierea proiectului „Copilărie cu joc şi joacă”. Weekendul 28 – 31 august a fost ultimul weekend în care Asociaţia „Deschide-ţi Sufletul” a avut bucuria să îi invite pe copiii claselor I-IV din comuna Tortoman, judeţul Constanţa la ultimele activitati ale proiectului „Copilărie cu joc şi joacă” care a durat între 10 iulie – 31 august, proiect ce este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Tineret în Acţiune şi implementat de Asociaţia Deschide-ţi Sufletul.    

 Proiectul a avut ca obiectiv promovarea activităţilor extraşcolare prin educaţia nonformală în mediul rural. Acesta a fost coordonat de către Oana Aramă din partea Asociaţiei Deschide-ţi Sufletul, Bucureşti, iar activităţile din cadrul proiectului au fost implementate în două comune din judeţul Constanţa (Târguşor, Tortoman). Activităţile au fost grupate în patru weekenduri tematice în ordinea următoare: „Unitate în diversitate”, „Dezvoltarea creativităţii”, „Să învăţăm să trăim sănătos”, „Toţi pentru unul şi unul pentru toţi”. Activităţile au durat opt weekenduri, primele patru desfăşurându-se în comuna Târguşor, iar celelalte în comuna Tortoman.

La activităţile din cadrul acestui proiect au participat peste 200 de copii,  buna lor desfăşurare fiind posibilă cu ajutorul celor 20 de voluntari ai Asociaţiei „Deschide-ţi Sufletul”, implicati in acest proiect. Cele patru weekenduri au avut menirea de a promova importanţa jocului în viaţa copiilor. Prin joc aceştia pot învăţa lucruri de mare importanţă precum lucrul în echipă, solidaritatea, nondiscriminarea pe de o parte, iar pe de altă parte pot înţelege cum funcţionează competiţia şi cât de importantă este ambiţia de a duce un lucru început până la capăt. În unul dintre weekenduri voluntarii asociaţiei au folosit jocul pentru a-i învăţa pe copii cum să se spele pe dinţi şi pe mâini în mod corect şi cât este de important să o facă în mod frecvent. Dezvoltarea creativităţii reprezintă un obiectiv important al proiectului, iar materialele folosite sunt uşor de procurat tocmai pentru a încuraja continuarea acestor activitaţi şi după plecarea noastră.                        

Misiunea asociaţiei “Deschide-ţi Sufletul” este aceea de a sprijinii copiii aflaţi în impas, şi anume copii ai străzii, copii proveniţi din medii defavorizate, copii din secţiile de pediatrie, copii cu familii dezorganizate, monoparentale, copii din centre de plasament prin acordarea de sprijin moral, psihologic, social şi material copiilor, tinerilor bolnavi şi familiilor lor.

Asociaţia îşi doreşte să implice tineri în activităţi de voluntariat care sa le dezvolte simţul civic şi dorinţa de implicare directă în proiecte sociale viabile. “Deschide-ţi Sufletul” s-a nascut din dorinţa unui grup de oameni dornici să se implice pe plan social şi în acelaşi timp să implice alţi tineri în proiecte care au drept scop integrarea copiilor şi tinerilor aflaţi în impas. Am pornit de la ideea ca odata formată solidaritatea între tineri lucrurile vor începe să mearga mai bine.

 Asociaţia „Deschide-ţi Sufletul”

 Oana Aramă

  Presedinte

oana.arama@gmail.com

 0040 723174551

deschidetisufletul@gmail.com

Leave a Reply

Note: You may use basic HTML in your comments. Your email address will not be published.

Subscribe to this comment feed via RSS